Strona główna / Co nowego? / Hulajnogi z rejestracją i OC? Ministerstwo mówi nie.

Hulajnogi z rejestracją i OC? Ministerstwo mówi nie.

Juliusz Szalek

8 min. czytania
Hulajnogi z rejestracją i OC

Hulajnogi z rejestracją i OC

Hulajnogi z rejestracją i OC? Niestety nie. Hulajnogi zawładnęły naszymi miastami. I choć to wygody środek transportu osobistego, ich „kierowcy” za nic mają przepisy ruchu drogowego. O kulturze często nie wspominając. Projekt zmian przepisów czeka na podpis prezydenta, jednak nie zakłada on konieczności rejestracji tego typu pojazdów ani ubezpieczenia. Co innego sądzą o tym Polacy.

Jak wynika z badań Porówneo, aż 70 procent respondentów jest za wprowadzaniem obowiązku rejestracji lub oznaczania e-hulajnóg, tak by możliwa była szybka identyfikacja sprawcy ewentualnego wypadku.

Blisko 40 procent ankietowanych uważa nawet, że należy ustanowić obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób kierujących elektryczną hulajnogą. To z tej polisy wypłacano by odszkodowanie za spowodowany przez nich wypadek czy szkodę.

Więcej kultury na drodze

Badania pokazują, że mimo obaw, jesteśmy przychylni elektrycznym hulajnogom. Siedmiu na dziesięciu badanych Polaków uważa je za dobre uzupełnienie dla komunikacji w zatłoczonych miastach. Oczywiście największymi entuzjastami są osoby młode (w wieku do 29 lat). Najmniej przychylnie patrzą na te pojazdy osoby w wieku 60+.

Hulajnogi z rejestracją i OC. Nowe przepisy
Hulajnogi z rejestracją i OC? Niekoniecznie.

Co ciekawe badani krytycznie oceniają samych użytkowników tych pojazdów. Ponad 60 procent Polaków uważa, że stanowią oni zagrożenie dla pieszych i nie powinni jeździć po chodnikach. Podobny odsetek badanych przyznaje wręcz, że użytkownicy elektrycznych hulajnóg denerwują ich, gdyż jeżdżą bardziej nieuważnie od innych użytkowników dróg i źle parkują na chodnikach.

Liczy się bezpieczeństwo

Kluczowe jest podejście Polaków do kwestii bezpieczeństwa innych użytkowników dróg i chodników oraz określenie odpowiedzialności kierujących elektrycznymi hulajnogami za spowodowane przez nich wypadki i szkody.

Hulajnogi z rejestracją i OC

Niestety, przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym o odpowiedzialności za wypadek milczy. Nie nakazuje także rejestracji hulajnóg. Co zatem zawiera?

To nadal projekt

Na wstępie trzeba podkreślić, że projekt opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury, przyjęty już co prawda przez Radę Ministrów, to nadal projekt, który czeka na dalszą drogę legislacyjną. I jeśli wejdzie w życie, będzie to kolejna nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jak się w tym wszystkim połapać? Więcej o zmianach w przepisach pisaliśmy TUTAJ.

Reguluje on status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, które przeznaczone są do poruszania się po drogach publicznych. Wprowadza pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego poruszającego się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Jak przewiduje projekt, kierujący tymi pojazdami powinni ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu.

Regulacje zawarte w projekcie ustawy zabraniają m.in.:

 • kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,
 • kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów,
 • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów,
 • pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnoga elektryczna – definicja

Dzisiaj nikt nie wie, czym jest hulajnoga elektryczna, bo nie ma jasnej definicji. A przecież oprócz hulajnóg po chodnikach i ulicach porusza się wiele różnych urządzeń jedno lub dwukołowych niektóre elektryczne inne hybrydowe.

Hulajnogi z rejestracją i OC

Projekt ustawy definiuje hulajnogę elektryczną. To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Kierującego hulajnogą elektryczną zobowiązano do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych. Może to mieć miejsce, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Wówczas należy zastosować się do następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
 • zachowanie szczególnej ostrożności
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu
 • nieutrudnianie ruchu pieszemu

Z kartą rowerową

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Hulajnogi z rejestracją i OC

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenia transportu osobistego – UTO

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. To np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące.

Hulajnogi z rejestracją i OC

Kierującego urządzeniem transportu osobistego zobowiązano do korzystania z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów. Wówczas należy zachować się następujących zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
 • zachowanie szczególnej ostrożności
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu
 • nieutrudnianie ruchu pieszemu

Urządzenia wspomagające ruch

Jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka). Osoba korzystająca z urządzeń tego typu będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych. Niezmiennie należy stosować się do wspomnianych już zasad:

 • jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego
 • zachowanie szczególnej ostrożności
 • ustępowanie pierwszeństwa pieszemu
 • nieutrudnianie ruchu pieszemu

Hulajnogi z rejestracją i OC

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Wreszcie będzie porządek z parkowaniem

Być może dzięki zmianom, z naszych ulic znikną porozrzucane hulajnogi przeróżnych firm wypożyczających. Ich właściciele i użytkownicy dzisiaj z zajmowania przestrzeni publicznej nic sobie nie robią. Projekt ustawy wprowadza bowiem obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnogę elektryczną należy ustawić jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni i równolegle do krawędzi chodnika
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych pozostanie taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Daje to prawo zarządcy terenu do usuwania porozrzucanych hulajnóg na koszt właściciela. W nowelizacji wskazano wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela. Może to mieć miejsce w przypadku:

 • pozostawienia ich w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch
 • w inny sposób zagraża bezpieczeństwu

Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Nowe przepisy – nowe mandaty

Projekt przewiduje także kary za poruszanie się omawianymi pojazdami:

 • chodnikiem, lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego
 • za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu

Hulajnogi z rejestracją i OC

Mandaty będą groziły za następujące wykroczenia:

 • korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł.
 • przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł.
 • kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł.
 • naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.

Na koniec warto wspomnieć, że po raz kolejny życie wyprzedziło przepisy. Ustawodawca jest mocno spóźniony, a jak pokazuje przyjęty i procedowany projekt nie uwzględnia wielu elementów. Jak choćby konieczności rejestracji urządzeń, co ma miejsce w wielu krajach. Ponadto obowiązkowego ubezpieczenia, czy tak podstawowej sprawy jak nakazu jazdy w kasku.